Academie Minerva
Tijdens mijn studie is vooral mijn interesse voor architectuur, constructies, ritme, patronen en lijnen ontwikkeld. Deze begrippen vormen voor mij een bron van inspiratie. Mijn eindexamenwerk gaat over de toiletruimtes van Academie Minerva en hun specifieke vormgeving waarbij onder andere structuren, patronen, ritme, licht en lijnen een rol spelen. Na aanleiding van deze begrippen heb ik maquettes gemaakt. Deze maquettes heb ik vervolgens gefotografeerd. De fotos kunt u vinden in Werk, Fotografie.

Doceren
Naast het zelf beeldend bezig zijn, beleef ik veel plezier aan het doceren van het beeldend vak.
Als docent beeldende vorming maak ik gebruik van een individuele leerlinggerichte aanpak. Ik wil een actieve werkhouding bij leerlingen stimuleren door middel van actueel en betekenis onderwijs. Ik probeer voor uitdaging in mijn lessen te zorgen door onder andere te werken met verschillende materialen, technieken en nieuwe media. Het vermeerderen van begrip en kennis acht ik waardevol bij het maken en begrijpen van beelden. Het productieve ontwikkelingsniveau van de leerling in de onderbouw vind ik belangrijk, omdat de leerling leert werken met diverse materialen en technieken. In een later stadium leert hij persoonlijk om keuzes te maken bij het vormgeven van een individueel beeldend proces. Ik streef er naar dat de leerling trots is op datgene dat hij of zij gemaakt en geleerd heeft. Daarnaast wil ik iedereen op zijn eigen niveau een stapje laten maken.
Ik geef de vakken handvaardigheid, tekenen, CKV en ben begonnen met de certificering van het vak Onderzoeken & Ontwerpen (technasium).