Nee, dit is geen kerstmarkt, Groningen
In het kunstencentrum, 15 december 2013 van 11.00-17.00 uur. Marktjes, workshops, veel zien en doen!
Er zijn speciale workshops en hele leuke stands met bijzondere cadeautjes voor jezelf of voor een ander.

Die zijn leuk! Markt Groningen
Die zijn leuk! is een markt met allerlei unieke, originele en handgemaakte producten. Maar ook de gelegenheid om geïnspireerd te raken en leuke hobby materialen aan te schaffen.
Zondag 3 november 2013 van 11.00 - 17.00 uur.
http://www.diezijn-leuk.nl/

Academie Minerva presenteert zich in de tentoonstelling Art shows
Groningen, 6 mei 2013 - Op woensdag 15 mei 2013 opent bij Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen, de tentoonstelling Art Shows.
Deze tentoonstelling laat zien hoe op Academie Minerva een levendige dialoog plaatsvindt over actuele onderwerpen. In Art Shows staan de diversiteit aan opvattingen en disciplines en de relatie met de samenleving centraal.
Art shows is te zien t/m donderdag 30 mei op de beide locaties van Academie Minerva.

Foundation Wadden Art: Hardtslag Hoogeland okt. 2012
Op 12, 13 en 14 oktober is Boerderij De Diek'n in Zeerijp is het open podium voor ondernemers, jongeren en kunstenaars die zich laten inspireren door de culturele identiteit van het Hoogeland en Groningen.
De creatieve kracht van het Hoogeland, dat zijn mensen die eigenschap gemeen hebben; creativiteit en de noodzaak om steeds iets nieuws te bedenken en te maken. Hardtslag Hoogeland legt de nadruk op de mens achter het werk. ..20 jongeren, 10 ondernemers, 60 kunstenaars, 28 uitgevers en 7 forumleden in een actieve ontmoeting..

Examen expositie Minerva 2012: Toiletten van Academie Minerva
Westerse rationalisering blijkt in de ordening van de toiletruimte. Deze ruimte is niet zozeer onderworpen aan esthetiek, maar functionaliteit is belangrijk. De uit te voeren handelingen zijn duidelijk. De vormgeving van de toiletten is daaraan onderhevig. De vormgeving is geordend en functioneel.
Het gebouw van Academie Minerva te Groningen dient als uitgangspunt voor mijn werk. Binnen deze begrenzing herneem ik vrijheid.

Elke toiletruimte is anders vormgegeven, maar bestaat uit basiselementen. Het gaat mij om de eigenheid van deze specifieke ruimte. Ik bekijk, analyseer en reageer op de ordening van ruimte en de ruimte ervaring. Het gaat om een persoonlijke interpretatie van de ruimte waarbij onder andere structuren, patronen, ritme, licht, doorkijkjes, spiegelingen, reflecties en lijnen een rol spelen. De toiletruimte verzelfstandigt zich en beeldend probeer ik deze te doorgronden door de ruimte te transformeren tot een maquette. Er ontstaat een sculptuur waarbij de functie van de ruimte niet meer belangrijk is. Bij het verbeelden van de eigenheid van de diverse toiletruimtes heb ik verschillende maquettes gebouwd met diverse materialen. Middels fotografie suggereer ik een ruimtelijkheid. Door de werkelijke toiletruimtes als uitgangspunt te nemen en er vervolgens maquettes van de bouwen, wordt een objectieve ruimte subjectief weergegeven.
Mijn werk verkent de grenzen van fotografie en die van de werkelijkheid en daarnaast hoe wij ons kunnen laten leiden door de waarneming.

Ik heb een aantal kunstenaars waarbij maquettes en de fascinatie voor ruimte een rol speelt nader bestudeerd. Ten eerste beeldend kunstenaar en ontwerper Frank Havermans. Hij construeert ruimtelijke structuren uit zijn fascinatie voor de architectonische ruimte. Voorafgaand aan zijn installaties maakt hij maquettes voor zijn constructies die het denkproces illustreren. De schaalmodellen laten ruimte over voor intuitie en onderzoek, meer dan een tekening is zijn mening. Daarnaast heb ik me verdiept in het werk van Edwin Zwakman. Hij presenteert foto's van Hollandse landschappen en stadsgezichten zoals achtertuintjes, flatgebouwen en hoogspanningsmasten op groot formaat. Bij nader inzien is het niet de werkelijkheid, maar een maquette hiervan. Zwakman probeert grip op zaken te krijgen door ze na te bouwen. Met zijn werk laat hij zien dat onze leefomgeving net als maquettes uit constructies bestaat. Net als Zwakman verkent mijn werk de grenzen van fotografie en die van de werkelijkheid, en daarnaast hoe wij ons kunnen laten leiden door de waarneming.
Een dubbele transformatie doet zich voor. Van werkelijkheid tot maquette, van maquette tot foto. Daarnaast ben ik geinspireerd door architect Sou Fujimoto en kunstenaar Rachel Whiteread.

Nacht van Kunst en Wetenschap 2010: Healthy Aging
Ook in 2011 was de Universiteitsbibliotheek een van de prominente locaties voor de jaarlijks georganiseerde Nacht van Kunst en Wetenschap. Deze editie trok net als die van 2009 tienduizenden bezoekers naar de Groningse binnenstad. Het programma van de UB in de Nacht stond in het teken van Healthy Aging.

Mijn werk sluit hierop aan en gaat over het abstraheren van voedsel.
Voorafgaande aan dit proces heb ik veel met constructies gewerkt. Door middel van onder andere streepjescodes, nummers en voedingswaarden, kwam ik uit op een andere beeldtaal. Van elk product is zon dergelijke beeldtaal te maken. Het is een zakelijke benadering van voedsel. Smaak wordt verwijderd, het is een feitelijke analyse, niets persoonlijks. Om deze beeldtaal om te zetten in betekenis heb ik een aantal folders en posters bewerkt en ontworpen. Tevens heb ik mijn gehele eet en drinkgewoontes geanalyseerd. Dit was interessant, maar toch ging de sterke beeldtaal van de tekens verloren. De tekens hebben de grootste zeggingskracht waardoor ik terug ging naar de basis. Een beeldende vertaling van de tekens naar eigen beleving.